Welkom


Welkom op de website van de Rooms Katholieke Parochie Heilige Nicasius, locatie Leende.

Door een bisschoppelijke verklaring moesten de parochies H. Brigida te Geldrop, St. Martinus en St. Jan te Heeze, H. Lucia te Mierlo, H. Catharina van Alexandrië te Sterksel en onze parochie per 1 januari 2015 fuseren. In zijn brief d.d. 11 december 2014 heeft onze bisschop mgr. A. Hurkmans deze nieuwe parochie opgericht en zijn de hierboven genoemde, afzonderlijke parochies opgeheven.

Op deze informatiepagina vindt u algemene informatie over onze parochie, locatie Leende. Ook ziet u welke onderdelen u kunt aanklikken om snel informatie te vinden. Wij hopen dat u al navigerend gemakkelijk bij uw gewenste informatie uitkomt.

Onze parochie heet dus Heilige Nicasius.
Ons kerkgebouw blijft heten: Sint-Petrus' Banden te Leende.

Heeft u nog vragen, raadpleeg dan het secretariaat van de parochie, onder het trefwoord “Contact”.

 

Recent Nieuws:

 
Misintenties: klik op home, links verschijnt het kopje met de juiste informatie


Doopviering : zie nieuws


Gezinsviering : zie nieuws


Kleutercatechese : zie menubalk : parochie - kleutercatechese


Rouwverwerking: Op de koffie bij de pastoor : zie nieuws


Voorbereiding eerste communie : zie nieuws


Voorbereiding vormsel : zie nieuws


Kindercatechese : zie menubalk : parochie - kindercatechese


Jongerenpastoraat : zie parochie - werkgroepen - jongerenpastoraat + nieuwsarchief


Nieuwsbrief


De Nieuwsbrief van december 2016 is verschenen. U kunt hem lezen onder het kopje "Nieuwsbrief", hiernaast.
Wilt u hem echter digitaal ontvangen, en staat u nog niet in ons bestand, stuur ons dan uw e-mailadres: 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Wij zorgen ervoor dat u de brief maandelijks ontvangt.

 


150 jaar Loret-orgel : orgeljubileum op 1 september 2013 (zie menubalk "Kerkgebouw"- orgel)

Bij deze gelegenheid is een CD gemaakt met de weergave van de muziek. U kunt deze CD, waarvoor we € 5,-- vragen, op het parochiesecretariaat afhalen.